ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι.-ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

2109926266,6944735000 Σύντομη Περιγραφή
Λεωφόρος Βενιζέλου Σοφοκλή 68