ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ

Αθήνα - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΚΟΤΖΙΑ 21