Α.Β. Βασιλόπουλος-Αττικη-Ηλιούπολη

Πλατεια Εθν. Αντιστασεως