ΙΑΣΜΗ PODOLOGY-(ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΟΔΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)

Αθήνα - ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Ειδικότητα: Ιατρός λοιπών ειδικοτήτων
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 31 ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΑΘΗΝΑ