ΤΣΙΠΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αθήνα - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Ειδικότητα: Ουρολόγοι
2109886999
ΝΑΥΣΙΚΑΣ 61 17564