ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ

Αθήνα - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Ειδικότητα: Χειρουργοί
2109881216
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 83-85