ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ

Αθήνα - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

6976762167
ΝΑΥΣΙΚΑΣ 61 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ