Μεσογειακή Κουζίνα-VORI

Τηλ.: 2104510210- Ακτή Μιαούλη 75 κ. Κανθάρου, Πειραιάς
Τηλ.: 2104510210- Ακτή Μιαούλη 75 κ. Κανθάρου, Πειραιάς