Μουσεία-Αττική-Πειραιάς Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά

Ηρώων Πολυτεχνείου 91