Εκπαιδευτικό κέντρο ανθρωπιστικών & κοινωνικών επιστημών

Πειραιάς - ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ

Λ.Xατζηκυριακού 15-17