ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Πειραιάς - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ειδικότητα: Ακτινολόγοι
2130081765-6973040500 Σύντομη Περιγραφή
ΦΡΕΑΤΥΔΟΣ 44 ΠΕΙΡΑΙΑΣ