ΚΑΛΕΜΟΣ Κ. - ΜΕΤΑΞΑΣ Σ. ΟΕ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οδός Ιωνίας - Αερογέφυρα Καλοχωρίου