Μεταφορικές Εταιρείες-Παπαγεωργίου - Σέρρες,Νιγρίτα