Μεταφορικές Εταιρείες-Νέος Ερμής (ΜΕ.Κ.ΕΛ) - Κομοτηνή,Σάππαις,Ιασμος