Μεταφορικές Εταιρείες-Γεωργιάδης (ΜΕ.Κ.ΕΛ) - Δράμα