Μεταφορικές Εταιρείες-Expres Ημαθίας-Πέλλας - Ημαθία, Πέλλα