Μεταφορικές Εταιρείες-Σαλλαρίνας (ΜΕ.Κ.ΕΛ) - Φλώρινα,Σέρβια,Τσοτύλι,Λήμνος,Βέλενδος