Κολώνα Χάιδω Βασιλική

Λάρισα - ΛΑΡΙΣΑ

Παλαιστίνης 2, Λαρισα