Γιώργος Στ. Καραμαρίας, Αιματολόγος

Λάρισα - ΛΑΡΙΣΑ

Ειδικότητα: Αιματολόγοι
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 30