ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΛΓΑ ΑΝΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Λάρισα - ΛΑΡΙΣΑ

2410259788
Μανωλάκη 5-7