ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Αθήνα - ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Ειδικότητα: Νευρολόγοι
2107770417,6932706815 Σύντομη Περιγραφή
ΑΛ. ΠΑΠΑΓΟΥ 38 ΖΩΓΡΑΦΟΥ