Τράπεζα Κύπρου-Λαρισα Βενιζελου Ελευθ. 146

Βενιζελου Ελευθ. 146