ΔΕΛΛΑΣ ΧΡ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Λάρισα - ΛΑΡΙΣΑ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2410627345
ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΕΤΗ 48