Ευαγγελός Ι.Παναγιώτης & Σια Ο.Ε.

Λάρισα - ΛΑΡΙΣΑ

2ο χλμ. Π.Ε.Ο Λαρίσης-Αθηνών