ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ημαθία - ΒΕΡΟΙΑ

2331076007-6975906068 Σύντομη Περιγραφή
ΣΤΟΑ ΚΤΕΛ ΒΕΡΟΙΑ