Βερόπουλος-Βέροια

2331023331, 2331022005
Μητροπόλεως 36
2331023331, 2331022005