Παπαδημητριου Δημήτριος .Ν

Ημαθία - ΒΕΡΟΙΑ

Ειδικότητα: Αγγειοχειρουργοί
Βενιζελου 13