Τηλεφωνικοί Κωδικοί Περιοχής -Βέροια-23310

Βεροια Κέντρο