Τράπεζα Πειραιώς-Μακεδονία-Βέροια

Βενιζελου & Τσουμελη