ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Αθήνα - ΓΛΥΦΑΔΑ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγοι
Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 27-29