ΡΟΥΜΠΕΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - ΓΛΥΦΑΔΑ

Μεταξά 21