ΡΟΥΜΠΕΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - ΓΛΥΦΑΔΑ

Ειδικότητα: Αλλεργιολόγοι
Μεταξά 21