ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Αθήνα - ΓΛΥΦΑΔΑ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγοι
2108946610
Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 27-29