ΓΚΛΟΡΙΑ ΤΣΕΚΑΡΕΛΛΙ-ΙΑΤΡΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & Δ. ΠΥΡΡΟΥ 14-16