Γενική Τράπεζα-ΑΘΗΝΑ Αμπελόκηποι Λ. Κηφισίας 64-66