ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΤΡΑΦΑΛΗΣ- ΙΑΤΡΟΣ ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Πειραιάς - ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ

2117201167,6972296686 Σύντομη Περιγραφή
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 146 & ΣΩΤΗΡΟΣ