ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ν.-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Πειραιάς - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Κουντουριώτου 156