ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ MD ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ-ΑΤΤΙΚΗ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 20 & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 147