ΑΒΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πειραιάς - ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ

2104130589 -6945857469 Σύντομη Περιγραφή
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β΄ 8 & ΒΟΥΛΓΑΡΗ