ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ. ΙΩΑΝΝΗΣ MD,MSc-ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Περιφέρεια Αττικής - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

2105571909,6932525406 Σύντομη Περιγραφή
Λιάκου Δημήτριου 3