Σουβλάκια Αττική-Ασπρόπυργος Πλατεία

2105573841
Δ. Λιάκου 6