ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ-ΚΕΡΑΙΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ

Περιφέρεια Αττικής - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

6986682187
ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 17