Σουβλάκια Αττική-Ασπρόπυργος Ορεξη Ναχεις

2105571000
Λεωφόρος Δημοκρατίας 54