Σουβλάκια Αττική-Ασπρόπυργος Ο Γιάννης

2105578466
Λεωφόρος Δημοκρατίας 20