Πρεσβείες-Προξενεία-Πρεσβεία Ρουμανίας

210-6728875
Μπενακη Εμμ. 7