Ελληνική Κουζίνα Εστιατόρια-ΑΝΤΑΙΟΣ

Τηλ.: 2106755493 - Δροσίνη 7, Πλ. Ελευθερίας, Ν. Ψυχικό
Τηλ.: 2106755493 - Δροσίνη 7, Πλ. Ελευθερίας, Ν. Ψυχικό