Ιταλική Κουζίνα-STRADA (LA)

Τηλ.: 2106710370 - Εθν. Αντιστάσεως 107, Ν. Ψυχικό
Τηλ.: 2106710370 - Εθν. Αντιστάσεως 107, Ν. Ψυχικό