ΝΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Λάρισα - ΛΑΡΙΣΑ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2410259287/6945414124
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 13 41222
2410259287/6945414124