Νυχτερινές Πίστες-Μικρές Μουσικές Σκηνές - MIKE’S IRISH Bar

Τηλ.: 2107776797 - Σινώπης 6, Πύργος Αθηνών, Αμπελόκηποι
Τηλ.: 2107776797 - Σινώπης 6, Πύργος Αθηνών, Αμπελόκηποι