Βιβλιοπωλεία Ελευθερουδάκη-Αττική-Αθήνα

Τηλ.210-7708007 (Πύργος Αθηνών)
Σινώπης 2
Τηλ.210-7708007 (Πύργος Αθηνών)