ΛΕΪΛΑ Α. ΑΜΙΝΙ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Αθήνα - ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Δημητρίου Ανδρέα 3